Küttepuude kogused

Ruumimeeter(RM) – laotud halupuude kogus, mille mõõdud on 1m x  1m x 1m(kuupmeeter laotud puid).

Tihumeeter(TM) – õhuvahedeta 1 kuupmeeter puidu massi ehk piltlikult puidust kuubik, mille küljepikkused on samuti 1 m.

Puisteruumimeeter – korrapäratult paiknevad halud ühes kuupmeetris, näiteks autokoormas lahtiselt kuhjatud puud.

Antud tabelis on toodud teaduslikud suhted erinevate koguste vahel:

Kogused

        Kütteväärtused

Kütteväärtus on soojushulk, mis eraldub puidu põlemisel. Erinevatel puuliikidel on erinev kütteväärtus. Alljärgnevalt on toodud enamlevinud küttepuude keskmised kütteväärtused 20% niiskustasemel.

  • kask 1700 kWh/RM

  • mänd 1360 kWh/RM

  • haab 1330 kWh/RM

  • kuusk 1320 kWh/RM

  • lepp 1230 kWh/RM

     

Allikas:"Puitkütus" 2010, SA Erametsakeskus

Puid loetakse kuivaks kui nende niiskuse sisaldus ei ületa 20%.